اخبار کوتاه

با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) : عيادت حجت ا.. عصمتي معاونت فرمانداري فريدونكنار از مادر شهيد زارعي

پنج شنبه 30 آبان1393

عيادت حجت ا.. عصمتي معاونت فرمانداري فريدونكنار از مادر شهيد زارعي

صبح امروز حجت ا.. عصمتي معاونت فرمانداري فريدونكنار با حضور در ICU بيمارستان امام خميني (ره) از مادر شهيد زارعي عيادت كردند. همچنین حجت ا.. عصمتي پیش از ترک بیمارستان با حضور در جمع کادر درمانی و پرستاران از نزدیک از آنان تشکر کردند و از روند بازسازي قسمت ها بازديد بعمل آوردند.

برو به بالا