اخبار کوتاه

رمضان آمد : حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

1397/02/26

حلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک بادحلول ماه مبارک رمضان بر مهمان ضیافت الهی مبارک باد

کاش در اين رمضان لايق ديدار شوم.... سحري با نظر لطف تو بيدار شوم...  کاش منت بگذاري به سرم مهدي جان.... تا که همسفره تو لحظه افطار شوم .فرا رسيدن ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه ، نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما مسلمانان جهان تبریک عرض می نماييم.

برو به بالا