اخبار کوتاه

گزارش تصويري : حضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنار

1397/02/10

حضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنارحضور مهندس نصيري در همايش هفته كار و كارگر شهرستان فريدونكنار

دوشنبه97/2/10با حضورمهندس نصيري فرماندار فريدونكنار ، سردار نانواكناري (نماینده محترم شهرستانهای بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی) ، بخشداران و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان همايشي بمناسبت پاسداشت هفته كار و كارگر در سالن همايش بندر فريدونكنار برگزار گرديد، شركت نمود.

برو به بالا