اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با مهندس نصيري

1397/02/10

ديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيريديدار مدير عامل آب و فاضلاب روستايي مازندران با  مهندس نصيري

دوشنبه97/2/10مهندس نصيري فرماندار فريدونكنار ، در دفتر كار خود با مهندس عبداللهي مدير عامل محترم آب و فاضلاب روستايي مازندران ديدار و درخصوص مشكلات و موضوعات مطروحه ، بحث وتبادل نظر گرديد.

برو به بالا