اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستان

1397/02/03

بازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستانبازديد فرماندار از طرح پرورش گل و گياه وصيفي جات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فريدونكنار ؛ دوشنبه سوم ارديبهشت97 مهندس نصيري فرماندار به همراه  بخشدار محترم مركزي، مدير محترم جهاد كشاورزي ، رئيس محترم اداره كار و رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان از طرح پرورش گل و گياه و صيفي جات واقع در روستاي سوته از بخش مركزي  بازديد و جهت برخورداري اين طرح ها از اعتبارات روستايي دستورات لازم را صادر نمودند

برو به بالا