اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستان

1397/02/03

بازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستانبازديد فرماندار از طرحهاي عمراني شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فريدونكنار ؛ دوشنبه سوم ارديبهشت97 مهندس نصيري فرماندار به همراه  بخشدار محترم مركزي ، مدير محترم جهاد كشاورزي ، رئيس محترم اداره كار و رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان ازاجراي طرح هادي روستاهاي حيدركلا و سوته  بازديد و رهنمودهاي ارشادي را براي بازنگري و تعريض براي اجراي طرح هادي در سالهاي آتي به رئيس محترم بنياد مسكن شهرستان بيان نمودند

برو به بالا