اخبار کوتاه

گزارش تصويري : مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد.

1397/02/02

مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد. مراسم توديع ومعارفه رياست محترم اداره تبليغات اسلامي شهرستان فريدونكنار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري فريدونكنار ، يك شنبه 97/2/2مراسم توديع حجت الاسلام والمسلمين  حاج آقا ابراهيم نژاد و معارفه حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا حسن پور بعنوان رياست محترم اداره تبليغات اسلامي  شهرستان فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.دراين مراسم از زحمات حاج آقا ابراهيم نژاد در طول مدت زمان مسوولیت خود در اداره تبليغات اسلامي  شهرستان فريدونكنار تقدیر و حاج آقا حسن پور به عنوان رياست جدید اداره تبليغات اسلامي  شهرستان فريدونكنار معرفی گردید.

برو به بالا