اخبار کوتاه

گزارش تصويري : اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

1397/02/01

اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد. اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

اولين جلسه كارگروه سلامت شهرستان با محوريت طرح موضوع بيماريهاي منطقه از آب و غذا وطرح مشكل دفع زباله و فاضلاب پارك لاله واجراي برنامه هاي ويژه طرح سلامت وهمچنين بمناسبت هفته سلامت انجام تست قند خون براي كليه اعضاي كارگروه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا