اخبار کوتاه

گزارش تصويري : سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/12/14

سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

دوشنبه 96/12/14سيزدهمين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان فريدونكنار به رياست مهندس نصيري فرماندار شهرستان و با محوريت افزايش حجم تردد در ايام پايان سال وتعطيلات نوروز در محور فريدونكنار  - بابلسر و بالعكس انسداد محور فوق الذكر درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارگرديد.

برو به بالا