اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه بررسي راهكارههاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/12/13

جلسه بررسي راهكارههاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه بررسي راهكارههاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه بررسي راهكارههاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.جلسه بررسي راهكارههاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري در فرمانداري فريدونكنار برگزار گرديد.

صبح امروز جلسه بررسي راهكارهاي گسترش بيمه روستائيان ،كشاورزان و عشايري به رياست مهندس نصيري فرماندار وباحضور مهندس ابراهيمي مدير صندوق بيمه اجتماعي روستائيان ،كشاورزان و عشايري استان مازندران در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا