اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكنار

1396/12/09

دیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكناردیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكناردیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكناردیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكناردیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكناردیدار مهندس نصيري با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكنار

چهارشنبه 96/12/9مهندس نصيري فرماندار فريدونكنار با پيشكسوتان كانون مهندسين شهرستان فريدونكنار در دفتر كار خود ديدار كرد.

برو به بالا