اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/12/06

دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

دومين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر شهرستان فريدونكنار ويژه نوروز 97 به رياست مهندس نصيري ، فرماندار شهرستان فريدونكنار درسالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا