اخبار کوتاه

به روايت تصوير : حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96

1396/11/22

حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96

مردم انقلابی شهرستان فريدونكنار با حضوری باشکوه و گسترده در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر حماسه‌ای وصف‌ناپذیر از بصیرت و ولایتمداری را خلق کرده و چله تماشایی انقلاب اسلامی را رقم زدند.

برو به بالا