اخبار کوتاه

به روايت تصوير : شکوه حضور در دیار حاج حسين بصير

1396/11/22

شکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصيرشکوه حضور در دیار حاج حسين بصير

مردم انقلابی شهرستان فريدونكنار با حضوری باشکوه و گسترده در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر حماسه‌ای وصف‌ناپذیر از بصیرت و ولایتمداری را خلق کرده و چله تماشایی انقلاب اسلامی را رقم زدند.

برو به بالا