اخبار کوتاه

به روايت تصوير : حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96

1396/11/22

 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96 حضور پرشور مردم و مسوولين فريدونكنار در حماسه 22 بهمن96

به گزارش روابط عمومي فرمانداري، مردم بزرگ، بصیر و آگاه شهرستان فريدونكنار بار دیگر از ساعت 10 صبح یکشنبه با حضور گسترده و همزمان در سراسر کشور در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق می‌کنند.

برو به بالا