اخبار کوتاه

گزارش تصويري : افتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنار

1396/11/21

افتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنارافتتاح پروژه عمراني برق فشار متوسط در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنار

 به مناسبت دهه مبارك  فجر پروژه عمراني احداث 240متر فشار متوسط برق هوايي ونصب پست هوايي برق با قدرت 100كيلو ولت آمپر با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري شهرستان ، مهندس مجد معاون محترم هماهنگي شركت توزيع نيروي برق استان مازندران ، بخشدارمحترم دهفري و جمعی از مسئولین ، در روستاي كاردگر محله شهرستان فريدونكنار به بهره برداری رسید .

برو به بالا