اخبار کوتاه

گزارش تصويري : روحش شاد و یادش گرامی باد.

1396/11/19

روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.

اولين سالگرد مرحوم كربلايي علي اصغر حيدر پور با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري شهرستان  و برخي از كارمندان اين اداره در مسجد بهشت بهشتي شهرستان فريدونكنار  برگزار گرديد.

برو به بالا