اخبار کوتاه

به روايت تصوير : یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد.

1396/11/19

یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد. یادواره سرداران وشهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار برگزار گرديد.

یادواره سرداران و شهدای منطقه حضرت وليعصر(عج) فريدونكنار ، با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري و با سخنراني حجت الاسلام جوشقانيان و مداحي حاج حسين رحيميان درمسجد وليعصر (عج) شهرستان فريدونكنار  برگزار گرديد.

برو به بالا