اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط سرپرست فرماندار فريدونكنار

1396/11/19

ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط  سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط  سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط  سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط  سرپرست فرماندار فريدونكنارديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان توسط  سرپرست فرماندار فريدونكنار

پنج شنبه 96/11/19مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري به اتفاق بخشدار محترم دهفري وبرخي از روسايادارات با حضور در منزل شهيد رمضاني  در روستاي ازباران با خانواده اين يادگاردفاع مقدس ديدار وگفتگو بعمل آورد .

برو به بالا