اخبار کوتاه

گزارش تصويري : مراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنار

1396/11/19

مراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنارمراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران شهرستان فريدونكنار

به مناسبت دهه فجر ، با حضور مهندس نصيري ، سرپرست فرمانداري شهرستان ، حجت‌الاسلام و المسلمين جلالی امام جمعه محترم شهرستان  ، مدير كل محترم بنياد شهيد استان مازندران ، مدير كل محترم اداراه اوقاف استان مازندران، سردار نانواكناري (نماینده محترم شهرستانهای بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی) ، بخشداران و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان در مراسم کلنگ زنی و سامنادهي مرقد مطهر امامزاده عبدالله ومزار مطهر شهداي ازباران  شهرستان فريدونكنارشركت نمودند.

برو به بالا