اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.

1396/11/14

جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.جلسه برنامه ریزی راهیان نور در فرمانداری برگزار شد.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اعزام کاروانهای راهیان نور به به رياست مهندس نصيري  سرپرست فرمانداري شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

برو به بالا