اخبار کوتاه

گزارش تصويري : رژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكنار

1396/11/14

رژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكناررژه موتورهای سنگین شهرستان فريدونكنار

همزمان با سومین روز دهه مبارک فجر رژه موتورهاي سنگين و مستقر در شهر فريدونكناربطور سمبلیک و برای بزرگداشت این روزاز زيرقرآن مجيد گذشته و در سطح شهر فريدونكنار رژه رفتند .

برو به بالا