اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنار

1396/10/07

ديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنارديد بلند دكتر منفردي در جذب سرمايه گذاران در شهرستان فريدونكنار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه کمیته سرمایه گذاری با حضور دكتر منفردي فرماندار و آقای رضايي سرمایه گذار  جهت سرمایه گذاری  در شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گردید . دكتر منفردي فرماندار شهرستان فريدونكنار در این جلسه ضمن خیر مقدم به مدعوین و با اشاره به موقعیت و شرایط موجود در شهرستان برای ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری در شهرستان اظهار داشتند : مسئولین شهرستان فريدونكنار آماده همکاری و تعامل همه جانبه با سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در شهرستان  دارند و در این زمینه با فراهم آوردن تمام زیرساختها و شرایط خدماتی آمادگی خود را اعلام نمودند.

برو به بالا