اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحله

1396/10/07

دیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحلهدیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحلهدیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحلهدیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحلهدیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحلهدیدار فرماندار شهرستان فريدونكنار با دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستاي شيرمحله

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،، دكتر منفردي با دهيار و اعضاي محترم شوراي اسلامي روستاي شيرمحله دیدار کرد. در این دیدار که در دفتر كار فرماندار برگزار شد برخی از کمبود ها ومشکلات موجود را با ایشان در میان گذاشته وبرای رفع و برطرف شدن این مشکلات از فرماندار شهرستان استمداد و مساعدت نمودند

برو به بالا