اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.

1396/10/05

جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد. جلسه کمیته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکناربرگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداري فريدونكناردكترمنفردی صبح امروز در جلسه كميته پشتیبانی سوادآموزی شهرستان فریدونکنار با بیان اینکه همه ی انسانها نیاز به آموختن مهارتهای زیادی برای زندگی بهتر دارند اظهار کرد:مهم ترین مهارتی که یک انسان باید آن را کسب کند،مهارت سواد آموزی است. وی افزود:سوادآموزی نه تنها یک مهارت بلکه یک فضیلت انسانی است که بشر را در راه رسیدن به کمال مطلوب یاری می کند.  فرماندار فريدونكنارافزود: تجربه نشان داده است در هر برنامه ای که مردم وارد میدان شده اند نتیجه بهتری گرفته ایم.

برو به بالا