اخبار کوتاه

قلم دوربین/ : دکتر یونسی و دکتر منفردی با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردند

1396/10/05

دکتر یونسی و دکتر منفردی با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردنددکتر یونسی و دکتر منفردی با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردنددکتر یونسی و دکتر منفردی با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردنددکتر یونسی و دکتر منفردی با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردند

دکتر یونسی معاون استاندار مازندران و دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار با حضور در بیت خانواده شهیدان یزدانخواه با همسر و مادر شهیدان یزدانخواه دیدار کردند و ضمن آرزوی سفای عاجل برای این بانوی بزرگوار، از نزدیک در جریان وضعیت و روند درمانی وی قرار گرفتند.

برو به بالا