اخبار کوتاه

فرماندار شهرستان فریدون کنار : : کشتار پرندگان در فریدون کنار: توهم فرجام

1396/10/5

کشتار پرندگان در فریدون کنار: توهم فرجام

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدون کنار: حسین منفردی فرماندار شهرستان بیان داشت: در روزهای اخیر شاهد هجمه ناعادلانه ای از سوی رسانه های مختلف دیداری و شنیداری در خصوص موضوع شکار پرندگان در تالاب فریدون کنار بوده ایم که تصویری یک طرفه از وضعیت صید پرنده در شهرستان را منتقل می کند و اتفاق نظر بر آنست که باید برای انعکاس درست این امر تلاش جدی صورت بگیرد.

در همین خصوص اشاره به اندیشه های بودریار یکی از برجسته ترین متفکرین پست مدرنسیم در قرن بیستم خالی از لطف نیست که در کتاب توهم فرجام می¬نویسد: « امر واقع به قتل رسیده است» وی معتقد است ما همچون اسیران دست و پا بسته رسانه ها، قدرت تشخیص واقعیت را از دست داده ایم. رویدادها به محاق رفته و اعتصاب کرده اند.

اکنون دیگر خود رویدادها و رخدادها اهمیت ندارند، بلکه معنای مورد انتظارشان یا برنامه سازی برای آن ها در رسانه ها و انتشار اخبار اهمیت پیدا کرده است.

 ما هم در مقام مصرف کننده ایماژهایی که رسانه ها به ما می دهند در واقع توسط رسانه ها به گروگان گرفته شده ایم.

اشاره به این متفکر پست مدرن و اندیشه هایش از آن جهت برای ما اهمیت دارد که موضوع صید و شکار پرندگان دقیقاً به صورت اغراق آمیز و بازنمایی شده در رسانه ها منعکس می شود.

متأسفانه ارائه تصویر غیر واقعی و اغراق آمیز از وضعیت شکار پرندگان در تالاب های منطقه مسیر ساماندهی موضوع را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در همین راستا فرمانداری شهرستان فریدون کنار با پذیرش این موضوع که زمینه دانش بومی غنی ای وجود دارد که استفاده از محیط زیست را با رعایت منافع اجتماع محلی در نظر می گیرد اقدام به برگزاری جلسه ای 3 ساعته در تاریخ 4/10/96 و با حضور جمعی از استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مازندران نوده است.

در ابتدای جلسه ابعاد مختلف صید و شکار پرندگان تشریح شده و این موضوع چند بعدی -حقوقی، تاریخی، مذهبی، اقتصادی، علمی و مغایرت های قانونی- نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه مدعوین پارادوکس های موجود در ارتباط بین انسان و محیط زیست پرداخته و با اشاره به این موضوع که جای خالی انجام پروژه مطالعاتی در این زمینه احساس می شود، هم نظر بودند؛ طرفداران محیط زیست با دوری از احساسات باید این قضیه را بپذیرند که با روش صید سنتی مشکلی برای محیط زیست پیش نخواهد آمد.

از سوی دیگر صیادان هم از پهن کردن دام های هوایی و فراگیر برای شکار بی رویه پرندگان، داوطلبان همکاری لازم را برای ماندگاری این سنت دیرینه در شهرستان فریدون کنار با مسئولین و حامیان محیط زیست داشته باشند.

تاکیداتی که استادان و صاحب نظران دانشگاهی در این جلسه مطرح کردند: این که امروزه رویکرد اصلی دنیا در حوزه اکوتوریسم «گردشگری و بوم گردی مبتنی بر جامعه محلی» است.

در واقع در این موضوع سه گروه ذینفع جامعه یعنی گردشگر، جامعه محلی و مدیران سرمایه گذار  با پیوند منافع و تلفیق آن موجب توسعه اکوتوریسم می گردند. در پایان جلسه مقرر گردید برای برنامه های بلند مدت و فرهنگ سازی موضوع، تا دو هفته آینده هماهنگی ها و محورهای برگزاری همایش و یا نشست علمی مشخص شود.


برو به بالا