اخبار کوتاه

گزارش تصويري : جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد.

1396/10/03

جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد. جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي برگزار گرديد.

يكشنبه 96/10/3جلسه ستاد مشاركت مردمي در توسعه نظم و امنيت عمومي  شهرستان فريدونكنار باحضور دكتر منفردي ، فرماندار و با حضور اعضای این ستاد در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

برو به بالا