اخبار کوتاه

گزارش تصويري : مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.

1396/07/19

مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و هفته ملي كودك برگزار شد.

صبح امروزبا حضور فرماندارفريدونكنار، رئيس محترم آموزش وپرورش ، رئيس محترم كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان وكارشناسان فرمانداري شهرستان ؛ مراسم گرامیداشت روز جهاني کودک و هفته ملي كودك دردبستان ابتدايي دخترانه مرحوم عابديان شهرستان برگزار شد. دراين مراسم دكتر منفردي بابيان اينكه هدف از هفته ملي کودک تأكيد بر لزوم آموزش مسائل فرهنگي و تربيتي از سنين كودكي به نونهالان است تصريح كرد: معلمان عزيز علاوه بر اينكه يك معلم خوبي باشند دركنار ان بايد يك مربي توانمندي نيز باشند.كه مي تواند زمينه ساز ارتقاء فرهنگي و كاهش آسيب هاي اجتماعي در شهرستان باشد. وي اظهار کرد: موفقيت فردي و اجتماعي آينده سازان جامعه در گرو رعايت حقوق کودكان و نوجوانان و برنامه ريزي در راستاي برنامه هاي غني حمايتي و تربيتي براي اين قشر از اجتماع است. فرماندارفريدونكنار خطاب به کودکان و نوجوانان شهرستان اظهار داشت: احترام به قانون، رعايت ادب و اخلاق و سعي و پشتكار براي تحصيل علم و مهارت وظيفه كودكان و نوجوانان به عنوان آينده سازان ايران اسلامي براي ساختن جامعه اي پيشرفته و سالم است.

برو به بالا