اخبار کوتاه

گزارش تصویری؛ : ششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شد

1396/07/18

ششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شدششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شد

ششمین جلسه شورای اداری فریدونکنار برگزار شده است. 

برو به بالا