اخبار کوتاه

استاندار مازندران بعد از اهدای حکم دکتر حميد بخشي بعنوان شهردار فريدونكنار: : مديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت است

1396/07/18

مديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت استمديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت استمديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت استمديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت استمديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت است

دکتر ربیع فلاح استاندار مازندران حکم دکتر حميد بخشي بعنوان شهردار فريدونكنار را صادر کرد.

مقام عالي دولت در استان پس از اعطاي حكم شهردار جديد فریدونکنار با اشاره به اين كه مديريت شهري، مساله اي مهم و نيازمند برنامه ريزي و نظارت است، ياد آور شد: در مديريت شهري از ظرفيت مردم و تشكل هاي مردم نهاد بايد استفاده بيشتري شود.

ربيع فلاح جلودار آشنايي با انتظارات مردم، شناخت جايگاه و اهميت مسئوليت و ضرورت جلب رضايتمندي مردم را از وظايف اصلي شهرداران دانست و گفت: فعاليت موثر شهرداري موجب اميدواري جامعه است و لذا شهرداران و مجموعه شهرداري بايد مسايل و مشكلات مردم را مشكلات خود به شمار آورند و در حل آن كوشا باشند و در مديريت شهر با انگيزه عمل کنند.

وی با اشاره به اينكه شهرداري ها از مهم ترين عناصر حاكميتي در شهرها هستند و بايد به فكر ارايه خدمات برتر به شهروندان باشند، تصريح كرد: اولويت بندي فعاليت ها، واگذاري و برون سپاري امور و خدمات، توسعه فضاي سبز شهري، توجه ويژه به مسايل فرهنگي و اجتماعي، تقويت نشاط و شادابي، مديريت فاضلاب شهري، مديريت علمي مبلمان شهري، توجه به ظرفيت گردشگري و ارايه خدمات مناسب به گردشگران، ارتباط مستمر با فرمانداران به عنوان نماينده عالي دولت در شهرستان و تعريف منابع پايدار و مديريت درست منابع خشي از مهم ترين ماموريت ها و وظايف شهرداران است.

وي با اشاره به اين كه شهرداري بايد مردمي باشد، بر ارتباط مستمر شهرداران و مجموعه كاركنان شهرداري ها با مردم تاكيد كرد و اظهار داشت: مديريت فضاي شهر بايد بنحوي باشد كه به مبلمان و معماري شهري آسيبي وارد نشود و با آگاهي رساني به مردم طوري قوانين رعايت شود كه كسي مجبور به تخلف و پرداخت جريمه نشود.

گفتني است استاندار مازندران با صدور حكمی جداگانه دکتر حميد بخشي را به عنوان شهردار فريدونكنار منصوب کرده است.

برو به بالا