اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران: :  تابستان را با سختی های فراوان، سربلند گذراندیم

1396/07/18

 تابستان را با سختی های فراوان، سربلند گذراندیم

مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران در معارفه مدیر جدید اداره برق فریدونکنار گفت: در 18 ماه خدمت مهندس رحمانی بدون تنش فعالیت داشتند و دکتر حیدری نیز از افراد توانمند و بدون حاشیه است که با درایت انجام وظیفه می کند.

وی افزود: وجود دکتر حیدری موجب خدمات بیشتر خواهد بود و ما نیز برای تقویت وضعیت موجود حمایت می کنیم.

مهندس شهابی خواستار حمایت های همه جانبه فرماندار، شورای شهر، نیروی انتظامی و پیمانکاران از مدیریت جدید امور توزیع نیروی برق در شهرستان فریدونکنار شد و تصریح کرد: تابستان را با سختی های فراوان، سربلند گذراندیم و امیدواریم در ادامه روند خدمت نیز شرمنده مردم عزیز استان و این منطقه نشویم.

برو به بالا