اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .

1396/07/07

ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .ديدار با خانواده هاي محترم و معززشهدا و جانبازان و آزادگان توسط فرماندار فريدونكناربمناسبت هفته دفاع مقدس .

دکترمنفردي فرماندار و خانم دكتر جمشيدي مديركل محترم امور بانوان استانداري مازندران  و روسای محترم ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان، با حضور در منازل شهيد حسن پور و ازادگان سرافرازدفاع مقدس محمدي و قرباني با آنها وخانواده اين يادگاران جنگ تحميلي ديدار وگفتگو بعمل آورد .

برو به بالا