اخبار کوتاه

گزارش تصويري : مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.

1396/07/07

مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.مزار سردار بصیر و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در فریدونکنار غبارروبی و گلباران شد.

دکترمنفردي فرماندار و خانم دكتر جمشيدي مديركل امور بانوان استانداري مازندران  و روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان، در گلزار شهدا تکیه معصوم زاده حضور یافته و با عطر افشانی و نثار گل نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

برو به بالا