اخبار کوتاه

گزارش تصويري : دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.

1396/07/03

دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.دكتر منفردي شب گذشته با حضور در مساجد روستاهاي نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار به عزاداری برای قافله سالار عشق پرداخت.

دكتر منفردي فرماندار فريدونكنار، شب گذشته به اتفاق بخشدار محترم دهفري و فرماندهي محترم پاسگاه دهفري ، با حضور در مساجد نوائي محله سفلي ، نوائي محله عليا ، كوچك بيشه محله، شيرمحله و بنه كنار در مراسم عزاداری سید الشهداء حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) شرکت نمود. وي پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در روستای كوچك بيشه محله، سخنانی با محوریت تبیین فرهنگ عاشورایی و تقارن و توأم شدن دهه محرم با هفته دفاع مقدس در روستای نوائي محله عليا ايراد نمود.

برو به بالا