اخبار کوتاه

روابط عمومی/ : طرح دفتر مهربانی کاری از اداره بهزیستی فریدونکنار

1396/06/19

طرح دفتر مهربانی کاری از اداره بهزیستی فریدونکنار

طرح دفتر مهربانی کاری از اداره بهزیستی فریدونکنار است که  نیازمند توجه و کمک خیرین است. 

برو به بالا