اخبار کوتاه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) فریدونکنار خبر داد : تخصیص بودجه 1.5 میلیاردی به کمیته امداد فریدونکنار

1396/06/14

تخصیص بودجه 1.5 میلیاردی به کمیته امداد فریدونکنار

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) فریدونکنار گفت: بودجه 1.5 میلیاردی به کمیته امداد فریدونکنار تخصیص شده است.

قربان نیکپور اظهار کرد: در بحث اعتبارات عمومی حدود 600 نفر از خیرین شهر ما حدود 30 میلیون تومان را صرف بچه های یتیم و بی سرپرست کرده که ما طرح محسن و طرح حمایت از بچه های یتیم و بی سرپرست را داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه حدود 600 نفر از خیرین به ما کمک کردند، افزود: کار کمیته امداد جمع آوری نذورات و کمک های مردمی برای بچه های بی سرپرست و یتیم است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فریدونکنار با تاکید بر اینکه پولی برای تبلیغات نداریم، تصریح کرد: در بحث اشتغال پایان سال 1395 حدود 1.5 میلیارد تومان در این بحث به کمیته امداد شهرستان اعتبار بانکی داده شده است.

نیک پور با اشاره به اینکه خبرنگاران باید در جامعه صادقانه بنویسند، بیان کرد: ما در کمیته امداد سه وام داریم که یکی وام کارگشایی بوده که حدود 1.5 میلیارد تومان پول برگرداندیم، وامی که کمیته امداد می دهد ضامن داشته و اگر قسط آن ها به خوبی پرداخت نشده باشد چک آن برگشت می خورد.

وی با اشاره بر اینکه برگشت اقصاط ما از وام کارگشایی حدود 12 میلیون بوده است، ادامه داد: پول صدقات ما حدود 35 میلیون تومان بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فریدونکنار گفت: بحث دوم بحث فرهنگی بوده که همه کار امداد کار فرهنگی بوده و در این زمینه اقداماتی از جمله برگزاری کلاس هایی برای جلوگیری از اعتیاد و کلاس برای دخترانی که در شرف ازدواج هستند، است.

برو به بالا