اخبار کوتاه

با حضور در دفتر کار دکتر منفردی؛ : رییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کرد

1396/06/12

رییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کردرییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کردرییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کردرییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کردرییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه راه و شهرسازی مازندران با فرماندار فریدونکنار دیدار کرد

مهندس نظری رییس اداره حمل و نقل و ایمنی اداره کل راه و شهرسازی مازندران، مهندس اژدری دبیر شورای ترافیک استان،  مهندس میرموسایی ناظر پروژه اداره کل راه و شهرسازی، مهندس داداشی رییس راه و شهرسازی و مهندس ناصری رییس اداره راهداری و حمل و نقل فریدونکنار با حضور در دفتر کار دکتر حسین منفردی با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.
همچنین جلسه مشترک این مسوولان برای بررسی وضعیت پل کمربندی فریدونکنار برگزار و در نهایت بازدید مشترک انجام شده است.

برو به بالا