اخبار کوتاه

با ابتکار اداره پست فریدونکنار؛ : تمبر یادبود دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار رونمایی شد

1396/06/11

تمبر یادبود دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار رونمایی شدتمبر یادبود دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار رونمایی شدتمبر یادبود دکتر منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار رونمایی شد

تمبر یادبود دکتر حسین منفردی فرماندار شهرستان فریدونکنار با ابتکار قاسم زاده رییس اداره پست فریدونکنار رونمایی شد.

برو به بالا