اخبار کوتاه

فرمانداری : حضور در تشیع پیکر مطهر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

چهار شنبه 22 دی 1395

حضور در تشیع پیکر مطهر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانیحضور در تشیع پیکر مطهر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانیحضور در تشیع پیکر مطهر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

حضور در تشیع پیکر مطهر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران و شرکت در اقامه نماز میت به امامت مقام معظم رهبری

برو به بالا