اخبار کوتاه

سرپرست فرمانداری در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر : سياست دولت تدبير و اميد اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر است

پنج شنبه 29 آبان 1393

سياست دولت تدبير و اميد اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر است

سرپرست فرمانداری فریدونکنار با بیان اینکه مواد مخدر پدیده شوم استکباری است، گفت: بهترین راه مبارزه با مواد مخدر پیشگیری و فرهنگ سازی است و سياست دولت تدبير و اميد اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر است، حجت الله عصمتی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر فریدونکنار با بیان این مطلب گفت: برای مبارزه با این پدیده شوم عزم ملی و استانی به وجود آمد و با برنامه ریزی مناسب اثر آن را در استان می بینیم. وی تصریح کرد: امروز بحث مواد مخدر به عنوان یک پدیده شوم استکباری مدنظر است و همه خانواده ها را درگیر کرده و همه باید آستین همت را بالا بزنیم. عصمتی خاطرنشان کرد: همه ما برای کاهش این پدیده شوم مسئول هستیم، همه می دانیم که نمی توانیم این پدیده شوم را ریشه کن کنیم، اما می توانیم با برنامه ریزی صحیح آمار را به سمت منفی ببریم. سرپرست فرمانداری فریدونکنار اذعان داشت: همیشه برخورد مقابله ای پاسخگو نیست، بلکه بهترین راه پیشگیری و فرهنگ سازی است، باید پیشگیری و عدم استفاده از این مواد را در استان فرهنگ سازی کنیم . وی افزود: اداره بهزیستی و NGOها و سمن ها در این زمینه تلاش خوبی می کنند و در این گروه ها فضاسازی و شرایط برای ایجاد آن فراهم است.

برو به بالا