اخبار کوتاه

بازدید : بازديد مسئول مصوبات سفر نهاد رياست جمهوري و مشاور استاندار از پروژه هاي نيمه تمام فريدونكنار

جمعه 14 دی 1380

 بازديد مسئول مصوبات سفر نهاد رياست جمهوري و مشاور استاندار از پروژه هاي نيمه تمام فريدونكنار

صبح امروز مهندس جمشيدي مسئول مصوبات سفر نهاد رياست جمهوري و دكتر خداوردي مشاور استاندار ،به همراه حجت ا.. عصمتي سرپرست فرمانداري فريدونكنار از پرو‍ژه كمربندي كنار گذر و تقاطع هم غير همسطح و بندر فريدونكنار بازديد بعمل آوردند. كمربندي فريدونكنار از پروژه هاي ملي و مصوبات دور دوم سفر بوده كه با هزينه 16 ميلياردي از سال 80 تاكنون 92 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و در حال حاضر تقاطع مياني وليعصر و سوته بصورت نيمه تمام باقي مانده كه در ديدار امروز دكتر خداوردي و مهندس جمشيدي تاكيد نمودند جهت تسريع در تكميل پروژه و تامين اعتبار آن جزو پروژه هاي پيشنهادي سفر آتي دكتر روحاني قرار گيرد.

برو به بالا