اخبار کوتاه

بازدید : بازديد سرپرست فرمانداري ، شهردار و نائب رئيس شوراي شهر از پروژه هدايت آبهاي سطحي در حال احداث

جمعه 30 آبان1393

بازديد سرپرست فرمانداري ، شهردار و نائب رئيس شوراي شهر از پروژه هدايت آبهاي سطحي در حال احداث

حجت ا.. عصمتي سرپرست فرمانداري فريدونكنار ،علي خان بابايي شهردار و محمد علي رحمانزاده نائب رئيس شوراي شهر از پروژه هدايت آبهاي سطحي در حال احداث سطح شهر بازديد نمودند.

برو به بالا