اخبار کوتاه
جلسه رفع مشكلات بندر با حضور معاون  هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران

جلسه رفع مشكلات بندر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران

بازديد از تقاطع غير هم سطح و بندر فريدون كنار توسط فرماندار شهرستان و مهندس نبيان معاون  امور عمراني استانداري مازندران

بازديد از تقاطع غير هم سطح و بندر فريدون كنار توسط فرماندار شهرستان و مهندس نبيان معاون امور عمراني استانداري مازندران

 

مراسم گراميداشت روز خبرنگارباحضور مسؤلين ادارات ونهادها وهم چنين خبرنگاران وفعالان رسانه اي شهرستان فريدونكنار درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارشد.

مراسم گراميداشت روز خبرنگارباحضور مسؤلين ادارات ونهادها وهم چنين خبرنگاران وفعالان رسانه اي شهرستان فريدونكنار درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارشد.

حضور سرزده سرپرست فرمانداري فريدونكنار درجمع كشاورزان روستاي كاردگرمحله

حضور سرزده سرپرست فرمانداري فريدونكنار درجمع كشاورزان روستاي كاردگرمحله

 ديدار با خانواده هاي محترم ومعزز شهداوجانبازان توسط  سرپرست فرمانداري فريدونكناربه اتفاق جمعي ازروساي ادارات ونهادها ضمن حضوردرمنزل شهيدسيدخليل حسيني وهم چنين جانبازان جنگ تحميلي آقايان حاج عيسي عليجاني وحاج عباس عصمتي درروستاي كاردگر محله با خانواده اين يادگاران دفاع مقدس ديداروگفتگو بعمل آورد.ايشان بااشاره به اهميت زنده نگه داشتن يادوخاطرات شهدا وجانبازان برلزوم استمرار چنين نشست ها وديدارهايي تأكيد نمود.

ديدار با خانواده هاي محترم ومعزز شهداوجانبازان توسط سرپرست فرمانداري فريدونكناربه اتفاق جمعي ازروساي ادارات ونهادها ضمن حضوردرمنزل شهيدسيدخليل حسيني وهم چنين جانبازان جنگ تحميلي آقايان حاج عيسي عليجاني وحاج عباس عصمتي درروستاي كاردگر محله با خانواده اين يادگاران دفاع مقدس ديداروگفتگو بعمل آورد.ايشان بااشاره به اهميت زنده نگه داشتن يادوخاطرات شهدا وجانبازان برلزوم استمرار چنين نشست ها وديدارهايي تأكيد نمود.

دكتر منفردي سرپرست فرمانداري از سواحل و طرح هاي درياي شهرستان فريدونكنار بازديد بعمل آورد.

دكتر منفردي سرپرست فرمانداري از سواحل و طرح هاي درياي شهرستان فريدونكنار بازديد بعمل آورد.

برو به بالا